ДОКЛАДИ

В програмата на конгреса ще бъдат включени  и ще се публикуват само доклади,   приети от рецензенти, оформени в съответствие със  графичните и текстови инструкции  и   които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.  
Пълният текст на  доклада, в обем до 4 страници, заедно със заявката за участие (Форма“B”) или online регистрация трябва да бъдат изпратени не по късно от 31.05.2024.   Наименованието на файла с доклада трябва да съдържа входящия номер, името на първия   автор и im. Например: 121_ivanov_ im.doc.
Програмният комитет поощрява представянето на докладите на английски език. Тези доклади ще бъдат публикувани в зависимост от своята тематика в обособени броеве на Международните научни списания (www.stumejournals.com):                       
-"Мachines. Technologies. Materials (Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 1314-507X)
-"Innovations” (Print ISSN 1314-8907, Web ISSN 2534-8469)   -"Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations (Print ISSN 2367-749Х, Web ISSN 2534-8477)
-"Science. Business. Society ( Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 2534-8485)
-Industry 4.0 (Print ISSN 2534-8582, Web ISSN 2534-8582)

Допуска  се  докладването  да  бъде  на  български,  руски  или  немски  език,  със   задължително изискване мултимедийната презентация да е на английски език.

 При невъзможност за  участие в секционните заседания на конгреса за изнасяне   на доклада, той трябва да бъде представен  в постерната сесия. В този случай се заплаща   само „Такса публикация” и докладът ще бъде публикуван в конгресните издания. Авторите,   който  ще  участват  задочно  в  конгреса,  трябва  да  изпратят  до  10.06.2024    по  e-mail   постерния  вариант  на  доклада,  оформен  според  изискванията  на  текстовата  и  графичната инструкции за    постери,  за    да     стане      той     публично        достояние на  участниците в конгреса. Организационният комитет поема задължението да разпечата постера и да го включи в постерната сесия.
Всички инструкции могат да бъдат намерени ТУК. От нея можете да снемете и  заглавната страница. За   облекчение  на  авторите,  на  заглавната  страница  има  написан  форматиран  текст  с   шрифта и място на заглавието и когато го замените с вашето заглавие и автори, те ще бъдат с необходимия шрифт и на нужното място.

 

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA