ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Програмата ще бъде налична на 10.06.2017.