ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМА В

Цени за членове на НТСМ

Научна титла и звание

Име

Фамилия

Длъжност

Университет / Фирма

Адрес

Пощенски код, град

Телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Потвърждавам, че ще участвам на конгреса и, че ще представя доклад с входящ регистрационен номер и окончателно заглавие на доклада:

ВИДОВЕ ТАКСИ

01. Конгресни такси:
1.1 Такса за участие в X Международния научен конгрес "ИНОВАЦИИ"
Включва: коктейл „Добре дошли”, конгресни материали, кафе паузи, публикуване в Международните научни списания съобразно тематиката и/или в периодичното издание „International Scientific Congress „INNOVATIONS” - ISSN 2535-0285 (Print), ISSN 2535-0234 (Online)”.

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация

2. Придружаващи лица (включва и съавторите) Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,

3. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията)
Включва:
Публикуване в Международните научни списания съобразно тематиката и/или в периодичното издание „International Scientific Congress „INNOVATIONS” - ISSN 2535-0285 (Print), ISSN 2535-0234 (Online)” и отпечатване на постерния доклад във формат A1

04. Доплащания:
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 30 лв.
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 лв

Общо лв.

НАСТАНЯВАНЕ В:
Хотелски комплекс Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“
Цена на една нощувка без ДДС:
единична стая – 100 лв.,
двойна стая – 130 лв.


От до = дни Х = лева

ДДС 20%

ВСИЧКО НОЩУВКИ:

ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

Метод на плащане
Банков превод
В брой  
ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:

1.ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА БАНКОВИ ПРЕВОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ
2.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF
Получател: НТС по Машиностроене „Индустрия-4.0”, а в нареждането посочете за "ИМ" и напишете входящия номер на доклада.

     

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA