ЦЕНИ

Цени за членове на НТСМ

Вид такса

До
31.05.

След
31.05.

1. Конферентни такси:

1.1 Такса за участие в X Международeн научен конгрес "ИНОВАЦИИ 2024"
Включва: коктейл „Добре дошли”, конгресни материали, кафе паузи, публикуване в Международните научни списания съобразно тематиката и/или в периодичното издание International Scientific CongressINNOVATIONS” - ISSN 2535-0285 (Print), ISSN 2535-0234 (Online)”.

* За млади учени до 35 години

 

 

 

250/150*

 

 

 

300/200*

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация 120 150

02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл „Добре дошли”,  конферентни материали, кафе паузи

 

110

 

150

03. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конгреса)
Включва коктейл „Добре дошли”, конгресни материали, кафе паузи, публикуване в Международните научни списания съобразно тематиката и/или в периодичното издание International Scientific CongressINNOVATIONS” - ISSN 2535-0285 (Print), ISSN 2535-0234 (Online)” и отпечатване на постерния доклад във формат A1

120

150

04. Доплащания:
4.2 за получаване по време на конференцията броя на списанието (тома с доклади)

 

30

 

30

4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 40

 

 

 

НОЩУВКИ

Хотелски комплекс Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“
Цена на една нощувка без ДДС: единична стая – 100 лв., двойна стая – 130 лв.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия 4.0" в  ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF
Получател: НТС по Машиностроене „Индустрия-4.0”

В нареждането посочете за „ИМ” и напишете Входящия номер на доклада, който ще намерите в интернет в "Списък на получените доклади", който текущо ще се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене:
София, ул. ”Г. С. Раковски” 108, ет. 4, офис 411.

ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:

1. Всички банкови такси, касаещи превода са за сметка на участника.
2. Всички посочени цени са без ДДС и следва да се начисли върху тях 20 %.

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA