КОНТАКТИ


Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия-4.0",

1000 София, ул. Раковски №108, ет.4, офис 411,
тел.: (02) 987 72 90, 986 22 40; факс: (02) 986 22 40,

 

e-mail: office@innova-eng.eu;
www.innova-eng.eu