РЕГИСТРАЦИЯ

Заявката за участие Форма А или съпровождащата ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ трябва да бъде получена в Организационния комитет не по-късно от 28.02.2017 г.

Заявката за участие Форма B или съпровождащата ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ трябва да бъде получена в Организационния комитет не по-късно от 30.04.2017 г.

 

Списък на получените заявки