ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане на резюме  на доклада и на заявка   Форма “A”  или online регистрация

28.02.2017

Потвърждение за приемането на резюмето (доклада)

05.03.2017

Изпращане на доклада и заявка за участие Форма “B или online регистрация

30.04.2017

Плащане на конгресните такси 30.04.2017

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на Конгреса

10.06.2017

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

10.06.2016

Регистрация на участниците:         
от 16 до 20 часа
от 08 до 10 часа


19.06.2017
20.06.2017

Откриване на Конгреса в 10 часа

20.06.2017

Отпътуване на участниците 22.06.2017