КОМИТЕТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Димитър Дамянов, България
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Кирил Ангелов, България
ЧЛЕНОВЕ:
Доц. Александър Скаскевич, Беларус
Проф. Марчин Голобчак, Полша
Проф. Аскар Камербаев, Казахстан
Проф. Атанас Кочов, Македония
Проф. Веско Панов, България
Проф. Ауезхан Турдалиев, Казахстан
Проф. Васил Костадинов, България
Проф. Волфганг Аиешлер, Естония
Проф. Галина Алексеевна, Русия
Проф. Гюнай Анлаш, Турция
Проф. Диана Антонова, България
Проф. Димчо Чакърски, България
Проф. Звонимир Гузович, Хърватия
Проф.Иван Димитров, България
Проф.Любомир Димитров, България
Проф. Иван Ламин, Русия
Проф. Иво Малаков, България
Проф. Игор Кузо, Украйна
Проф. Каха Деметрашвили, Грузия
Проф. Предраг Дасик, Сърбия
Проф. Силвиу Макуца, Румъния
Проф. Симеон Симеонов, Словакия
Проф. Сретен Савичевич, Черна гора
Проф. Стефан Картунов, България
Проф. Стоянче Нусев, Македония
Проф. Уве Фюсел, Германия
Проф. Христо Шехтов, България
Доц. Юрате Черневичиуте, Литва

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. Панчо Томов Технически университет - София
ЧЛЕНОВЕ:
Доц.Таня Вакарелска, ТУ -София (BG)
Доц.Михаела Топалова, Филиал ТУ- Сливен (BG)
Доц.Ваня Георгиева, ТУ- София (BG)
Доц. Рени Димитрова, ТУ- София (BG)
Доц. Ирина Яценко, Технологичен университет Черкаси (UA)
Доц. Боян Йовановски, Университет „Кирил и Методий” - Скопие (MK)
Доц. Валерий Сарокин, Университет на Гродно (BY)
Д-р Сийка Демирова, ТУ- Варна (BG)
Д-р Петко Енгъозов, Университет „А.Златаров”- Бургас (BG)
Д-р Лео Гусел, Университет на Марибор (SI)
Д-р Денис Реченко, Технически университет Омск (RU)
Д-р Ян Скониечни, Технологичен университет Вроцлав (PL)
Инж. Иван Опачак, Университет на Осиек (HR)